VAY THEO LƯƠNG

Là sản phẩm dành cho tất cả khách hàng, công nhân, người lao động đang đi làm tại tất cả các công ty thuộc nhà nước hoặc công ty ngoài nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài… Khách hàng có thể chứng minh thu nhập qua mức lương 3 tháng gần nhất, làm cơ sở để cho ngân hàng hoặc công ty tài chính đảm bảo khả năng trả nợ của khách hàng.

  • Điều kiện vay:
    – Dành cho khách hàng hưởng lương tại công ty, cơ quan, doanh nghiệp.
    – Công ty thành lập từ 1 năm trở lên, khách hàng làm việc tối thiểu 3 tháng. – Mức lương tối thiểu 3 triệu/tháng
    – Độ tuổi từ 20 – 60 tuổi. – Khoản vay 6 – 75 triệu/khoản – Thời hạn vay từ 06 – 36 tháng.
    – Lãi suất : thay đổi tùy theo điều kiện khách hàng.

TÓM TẮT SẢN PHẨM