VAY SỔ HƯU

 • Vay Sổ Hưu
  Vay sổ hưu là sản phẩm tín dụng đầu tiên dành cho các Khách hàng Cá nhân được hưởng lương hưu hàng tháng nhằm hỗ trợ nguồn tài chính linh hoạt, giúp Khách hàng chủ động về tài chính đối với các nhu cầu tiêu dùng của cá nhân và gia đình.
 • Đối tượng Khách hàng
  Khách hàng Cá nhân đã nghỉ hưu và được hưởng lương hưu theo quy định của Pháp luật.
 • Đặc điểm sản phẩm
  Mức cho vay: Tối đa 300 triệu đồng.
  Thời hạn cho vay: Tối đa 60 tháng và Khách hàng không quá 75 tuổi tại thời điểm cho vay.
  Phương thức cho vay: Từng lần.
  Lãi suất: Theo quy định từng thời kỳ của LienVietPostBank.
  Phương thức trả nợ: linh hoạt đáp ứng nhu cầu Khách hàng.
 • Tiện ích
  Chỉ cần mức lương hưu từ 2 triệu đồng/tháng.
  Mức cho vay tối đa đến 300 triệu đồng.
  Thời hạn cho vay lên đến 60 tháng.
  Thủ tục vay vốn đơn giản, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng.
 • Điều kiện vay vốn
  Có Hộ khẩu thường trú/KT3 cùng địa bàn với
  Có mức lương hưu từ 2 triệu đồng/tháng trở lên.
 • Hồ sơ vay vốn
  Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu của LienVietPostBank).
  Quyết định nghỉ hưu, Sổ BHXH và các giấy tờ để xác định mức lương hưu.
  Các hồ sơ, giấy tờ tùy thân khác. (CMND/hộ chiếu, hộ khẩu/KT3 của khách hàng).
  Văn bản xác nhận của cơ quan đại diện chính quyền địa phương về nơi cư trú hiện tại của khách hàng .
  Hồ sơ tài sản đảm bảo (nếu có).
  .