VAY THEO HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN

Là sản phẩm của công ty tài chính dành cho đối tượng khách hàng đứng tên trên hóa đơn tiền điện sinh hoạt hoặc kinh doanh. Khách hàng đang sử dụng điện được cung cấp bởi điện lực EVN, không hỗ trợ khách hàng sử dụng điện tư nhân, các hợp tác xã điện, các công ty điện...
Read More

VAY THEO ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Giới thiệu chung: Là sản phẩm vay dành cho khách hàng đang kinh doanh tại nhà hoặc thuê địa điểm để kinh doanh (trong điều kiện vẫn đầy đủ hợp đồng thuê nhà). Hỗ trợ hầu hết ngành nghề kinh doanh. Thời gian giải ngân nhanh, khoản vay linh hoạt. Đặc điểm Dành cho tất...
Read More

VAY THEO HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Là sản phẩm vay tín chấp của ngân hàng hoặc công ty tài chính dành cho đối tượng khách hàng đang tham gia bảo hiểm nhân thọ. Danh sách các công ty bảo hiểm nằm trong danh sách hỗ trợ cho vay 1 Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ (Bảo Việt Nhân thọ) 2 Công ty TNHH bảo hiểm...
Read More

VAY THEO LƯƠNG

Là sản phẩm dành cho tất cả khách hàng, công nhân, người lao động đang đi làm tại tất cả các công ty thuộc nhà nước hoặc công ty ngoài nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài... Khách hàng có thể chứng minh thu nhập qua mức lương 3 tháng gần nhất, làm...
Read More

VAY THẾ CHẤP NHÀ ĐẤT

Khách hàng muốn vay một khoản tiền từ 100 triệu trở lên? Muốn vay với lãi suất thấp hơn so với các khoản vay tín chấp, đang sở hữu sổ đỏ thì có thể tham khảo về điều kiện vay thế chấp sổ đỏ tại đây. Điều kiện như thế nào thì được vay thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng. –...
Read More