Lưu trữ thẻ: vay theo sao kê

VAY THEO SAO KÊ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

VAY TIỀN KHÔNG THẾ CHẤP THEO SAO KÊ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CÁ NHÂN Đối tượng khách hàng : – Khách hàng đi làm công ty trả lương qua sao kê nhưng không muốn liên quan đến xác nhận của công ty – Khách hàng không thể cung cấp xác nhận công tác/hợp đồng lao động […]