Lưu trữ thẻ: nợ xấu

VAY TÍN CHẤP – VAY THẾ CHẤP LÀ GÌ

Vay tín chấp Là hình thức cho vay không cần tài sản đảm bảo, dựa hoàn toàn vào uy tín của cá nhân về năng lực trả nợ để phục vụ cho các mục đích cá nhân, có thể là một khoản chi phí cho đám cưới, du lịch hoặc mua hàng tiêu dùng và các khoản […]