Lưu trữ thẻ: mẫu xác nhận

MẪU XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

– Xác nhận kinh doanh : Là mẫu xác nhận kinh doanh tại địa phương theo mẫu của công ty tài chính dành cho khách hàng đang kinh doanh quy mô vừa và nhỏ, hoặc sạp chợ tại địa phương. Mẫu xác nhận chỉ cần khách hàng cung cấp thông tin đầy đủ chính xác về […]