Lưu trữ thẻ: kinh doanh

MẪU XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

– Xác nhận kinh doanh : Là mẫu xác nhận kinh doanh tại địa phương theo mẫu của công ty tài chính dành cho khách hàng đang kinh doanh quy mô vừa và nhỏ, hoặc sạp chợ tại địa phương. Mẫu xác nhận chỉ cần khách hàng cung cấp thông tin đầy đủ chính xác về […]

CHO VAY HỘ KINH DOANH BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG TRẢ GÓP

Giới thiệu chung Khách hàng thiếu hụt vốn kinh doanh hoặc có phương án tăng vốn lưu động để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc điểm Hạn mức cho vay: tối đa 90% đối với cho vay vốn lưu động Thời gian cho vay: tối đa 48 tháng. Loại tiền vay: VND […]