Lưu trữ thẻ: giáo viên

VAY DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC

Là sản phẩm vay tín chấp dành cho đối tượng bao gồm: – Công an – Bộ đội – Giáo viên – Cán bộ, nhân viên công chức đang công tác tại các công ty nhà nước. Điều kiện của sản phẩm Là khách hàng phải đang công tác tối thiểu 3 tháng hoặc có […]