Lưu trữ thẻ: cộng tác viên

TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN

  Để đáp ứng nhu cầu vay với số lượng hợp đồng nhiều, chúng tôi liên tục tuyển dụng các cộng tác viên hỗ trợ bán hàng các sản phẩm tín chấp và thế chấp Tiêu chuẩn cộng tác viên: Tiêu chuẩn cộng tác viên của chúng tôi rất đơn giản, các bạn là bất […]