Lưu trữ thẻ: bổ sung vốn kinh doanh

CHO VAY HỘ KINH DOANH BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG TRẢ GÓP

Giới thiệu chung Khách hàng thiếu hụt vốn kinh doanh hoặc có phương án tăng vốn lưu động để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc điểm Hạn mức cho vay: tối đa 90% đối với cho vay vốn lưu động Thời gian cho vay: tối đa 48 tháng. Loại tiền vay: VND […]