CHO VAY HỘ KINH DOANH BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG TRẢ GÓP

 • Giới thiệu chung
  Khách hàng thiếu hụt vốn kinh doanh hoặc có phương án tăng vốn lưu động để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Đặc điểm
  Hạn mức cho vay: tối đa 90% đối với cho vay vốn lưu động
  Thời gian cho vay: tối đa 48 tháng.
  Loại tiền vay: VND
  Phương thức trả nợ:cho vay theo món (lãi trả định kỳ hàng tháng, gốc trả định kỳ hàng tháng, 2 tháng hoặc 3 tháng).
 • Thủ tục và điều kiện đăng ký
  Hồ sơ vay vốn:
  Giấy CMND, hộ khẩu (KT3) của người vay
  Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu VPBank cung cấp).
  Hồ sơ phương án vay vốn (phương án kinh doanh, hợp đồng kinh tế…)
  Giấy tờ chứng minh hoạt động sản xuất kinh doanh (đăng ký kinh doanh, mã số thuế…).
  Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản bảo đảm.
  Giấy tờ khác theo yêu cầu của ngân hàng (nếu cần).