Lưu trữ Danh mục:KIỂM TRA CIC MIỄN PHÍ

KIỂM TRA CIC MIỄN PHÍ – CIC LÀ GÌ ? NỢ XẤU LÀ GÌ?

CIC – Credit Information Center – Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Được hiểu đơn giản là nơi lưu trữ thông tin về cá nhân/doanh nghiệp/tổ chức đã và đang có khoản vay tại tổ chức tín dụng, công ty tài chính hoặc ngân hàng. Những thông tin bao gồm: – Tên tuổi, CMND/CCCD, địa […]