Lưu trữ Danh mục:CÁC BIỂU MẪU XÁC NHẬN

MẪU XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

– Xác nhận kinh doanh : Là mẫu xác nhận kinh doanh tại địa phương theo mẫu của công ty tài chính dành cho khách hàng đang kinh doanh quy mô vừa và nhỏ, hoặc sạp chợ tại địa phương. Mẫu xác nhận chỉ cần khách hàng cung cấp thông tin đầy đủ chính xác về […]

MẪU XÁC NHẬN LƯƠNG, XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Xác nhận lương, xác nhận công tác là mẫu theo quy định của các công ty tài chính cung cấp dành cho khách hàng, có tác dụng thay thế cho hợp đồng lao động/quyết định công tác hoặc bảng lương/sao kê lương. Thuận tiện với các trường hợp khách hàng bị mất hợp đồng lao […]