VAY DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC

 • Là sản phẩm vay tín chấp dành cho đối tượng bao gồm:
  – Công an
  – Bộ đội
  – Giáo viên
  – Cán bộ, nhân viên công chức đang công tác tại các công ty nhà nước.
 • Điều kiện của sản phẩm
  Là khách hàng phải đang công tác tối thiểu 3 tháng hoặc có biên chế chính thức tại các cơ quan, trường học, công ty trực thuộc nhà nước.
  – Đây cũng là sản phẩm vay có mức ưu đãi lãi suất rất tốt (từ 1,04%/tháng giảm dần) trở lên.
  – Hạn mức vay đến 200 triệu
  – Thời gian vay tối đa đến 5 năm.
 • Thủ tục hồ sơ:
  – CMND/CCCD + Hộ khẩu
  – Quyết định bổ nhiệm, quyết định công tác, quyết định lương…hoặc hợp đồng lao động hoặc giấy tờ chứng minh công việc…
  – Sao kê lương 6 tháng (nếu trả qua thẻ) hoặc bảng lương tập thể – xác nhận lương 3 tháng gần nhất.